Mineral fertilizers

Plehrat minerale ju lejojnë të kompensoni lëndët ushqyese nga toka dhe kryesisht lënë ciklin e ushqyesve në fermë. Kjo parandalon uljen e niveleve efektive të lëndëve ushqyese në tokë. Ushqimi i lëndëve ushqyese nga toka ndodh nga korrja (kullimi 350-650 kg N, P, K, Ca, Mg nga 1 hektar), humbje të mëtejshme nga larja, larja dhe shtrëngime të ndryshme (kimike, biologjike). Këto humbje duhet të zëvendësohen rregullisht me fekondim, meqë lirimi i lëndëve ushqyese nga mineralet primare ose humus nuk mjafton për të siguruar nevojat ushqyese të bimëve të kultivuara.

Zbatimi i pasaktë, i papërshtatshëm apo edhe i gabuar i plehrave minerale nuk është i mirë as për bimët, as për tokën, as për njeriun.

Mineral fertilizers

Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for